Instrukcja dołączenia do Spotkania Konsultacyjnego